Înscrierile la grădiniță au încep pentrul anul 2019-2020, Instituția anunță că pot să fie înscriși în grupa baby, grupa mică,grupa mijocie, grupa mare în limita locurilor disponibile.
Documente necesare înscrierii la grădiniță 2019:
Cerere de înscriere la grădiniță, pe care grădinițele le-o vor pune părinților la dispoziție.
Copie certificat de naştere copil
Copie buletin părinte/tutore/reprezentant legal
Hotărâri judecătorești (dacă este cazul)
Fişa medicală, completată potrivit reglementărilor în vigoare